vrijdag 2 november 2012

Greatest Hunter

Tegelijkertijd met de release van de Designer Challenge, heeft Designs by Sarah ook haar release. Zij had voor Gaston gekozen en heeft naast een deel voor in de challenge, ook een complete kit in dat thema gemaakt. Natuurlijk heb ik ook een knutsel gemaakt, iets heel anders dan Gaston!
Together with the release of the Designer Challenge, Designs by Sarah had her own release as well. She choose Gaston as her Villain and besides the minikit for the challenge, she also made a big kit for her own store. Of course I scrapped with it, something completely different than Gaston.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten