zaterdag 8 maart 2014

Honest & Loyal, like a knight

 photo HL-Romajo-preview_zps245f0321.jpg
Eerlijk en trouw, dat is wat een ridder moet zijn. Zo kan hij draken verslaan en vechten voor het goede. In onze echte levens komen we ook 'draken' tegen die bevochten moeten worden. Ik hoop dat je met open vizier kan vechten, mocht het zo ver zijn. Mijn nieuwste kit, Honest & Loyal, is bruikbaar voor allerlei ridderthema's, maar ook voor Scouting. Tenslotte legt elke Scout, waar ook ter wereld, een belofte van eerlijkheid en trouw af. Honest & Loyal is nu in mijn shop te vinden, natuurlijk met korting gedurende de eerste week!
 photo Promiseklein_zps1fde6b13.jpg
Honest and loyal, isn't that what every knight should be? That way he can defeat dragons and fight for the right. In our personal lives we encounter some 'dragons' too. I hope you can fight against them with an open helmet, when time is there. My newest kit, Honest & Loyal, is useful for all kind of knight themes, but it's also useful for Scouting. Every Scout across the world makes a promise of honesty and loyalty. Honest & Loyal is now in my shop, of course it's on sale for the first week!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten