zaterdag 21 mei 2016

May 2016 Template Pack

 photo MayTP-Romajo-preview_zps1qn4izng.jpg
Het is weer die tijd van de maand: tijd voor een template pack. May 2016 Template Pack bevat 3 templates waarbij er 1 grote foto is en een aantal kleinere. Het vierde template heeft een heleboel kleine fotootjes, handig als er veel herinneringen bewaard moeten blijven. Alle templates komen in psd, tiff en page files en in losse png-layers. Ook deze templates hebben geen schaduwen of elements, zodat er genoeg ruimte blijft voor eigen creativiteit.
 photo GrandBallonklein_zpsrxh8pgfr.jpg
 photo TrustYourWingsklein_zpstblvpafx.jpg
It's that time of the month: time to reveal this month's templates. May 2016 Template Pack contains 3 templates with 1 big photo and a few smaller ones. The fourth template has a lot of smaller pics in case you have a lot of memories to scrap. All templates come in psd, tiff and page files and in single png-layers. These templates don't have shadows nor elements to leave a lot of room for your own creativity.
 photo Strasbourgklein_zps6mtgt2ne.jpg

Geen opmerkingen:

Een reactie posten